Standart německého ovčáka

Výška psi 60 - 65cm                     
Výška feny 55 - 60cm
Váha psa 30 - 40kg
Váha feny 22 - 32kg



Celkový vzhled
Německý ovčák je středně velký, silný a dobře osvalený pes obdélníkového formátu se suchými klouby a pevnou celkovou stavbou.
Povaha
Německý ovčák musí být vyrovnaný pes pevných nervů, sebejistý, absolutně nebojácný a odolný proti dráždění, dobromyslný, ale ostražitý a ovladatelný. Musí být odvážný, bojeschopný a dostatečně tvrdý, aby mohl soužit jako průvodce, obranář, služební, strážní a pastevecký pes.
Hlava a lebka
Hlava je klínovitá, odpovídající velikosti těla. Její délka má činit asi 40 stupňů výšky v kohoutku. Nesmí být hrubá ani příliš protáhlá, celkově má být suchá a mezi ušima dostatečně široká. Čelo je vpředu i při pohledu ze strany jen mírně klenuté a nemá, nebo jen slabě, vyjádřenu čelní brázdičku.
Poměr lebky k obličejové části má být 50 : 50 stupňům. Šířka lebky odpovídá její délce. Při pohledu shora se hlava zužuje od uší ke špičce čenichu více méně pravidelně, stop není dobře vyjádřen, takže klínovitý průběh obličejové části (čelistí) není narušen. Horní a spodní čelisti jsou mohutně stavěné.
Nos 
Hřbet nosu je rovný, prosedlání ani vyklenutí není žádoucí.
Nosní houba musí být vždy černá.
Chrup 
Musí být silný, zdravý a plný, tj. musí mít všech 42 zubů odpovídající zubnímu vzorci. Německý ovčák má nůžkový skus, tzn. horní řezáky musí bez mezery přesahovat řezáky spodní čelisti. Předkus, podkus, klešťový skus a úzká dolní čelist jsou vadné stejně jako příliš velké mezery mezi zuby, volné zasazení zubů. Vadná je taky rovná linie řezáků. Čelistní kloub musí být mohutně vyvinut a zuby musejí být hluboko zasazeny v čelisti.
Pysky jsou pevné, dobře přilehlé a tmavě zbarvené.
Oči
Jsou středně velké, mandlového tvaru, poněkud šikmo položené a nesmějí vystupovat. Čím tmavší je barva očí, tím lépe. Světlé dravčí oči jsou nežádoucí, protože poškozují výraz psa.
Uši
Německý ovčák má středně velké vztyčené uši, nesené kolmo a pravidelně. Nesmí vybočovat stranou. Vybíhají ve špičku a boltec je obrácen dopředu. Klopené a převislé uši jsou nepřípustné. Při pohybu nebo při odpočinku nejsou nazad položené uši vadou.
Krk
Krk je silný, dobře osvalený a nesmí mít volný kožní záhyb (lalok). S horizontální linií hřbetu má svírat úhel asi 45 stupňů.
Trup
Horní linie probíhá od nasazení krku přes dobře vyjádřený kohoutek a mírně se svažuje k zádi bez zřejmého přerušení. Hřbet je pevný, silný a dobře osvalený. Bedra jsou široká, silně stavěná a dobře osvalená. Záď je dostatečně dlouhá a lehce skloněná (asi 23 stupňů od vodorovné linie). Horní linie nesmí být přerušena ani nasazením ocasu.
Délka hřbetu může výšku v kohoutku přesahovat jen o 10-17 stupňů.
Hrudník
Musí být dostatečně široký, hrudní část dostatečně dlouhá a dobře utvářená. Hloubka hrudníku musí tvořit 45-48 stupňů kohoutkové výšky psa. Žebra musí být robustní, dobře klenutá, sudovitý hrudník je stejně chybný jako plochá žebra.
Hrudní končetiny
Hrudní končetiny musejí být při pohledu z libovolné strany rovné, zepředu dokonale rovnoběžné. Lopatka a nadloktí mají být stejně dlouhé a středně silné osvalení musí pevně přiléhat k trupu. Sklíon lopatky k nadloktí je v ideálním případě 90 stupňů, přípustných je ještě 110 stupňů. Lokty musí být jak v postoji, tak v pohybu přilehlé, ale volné, nesmějí být příliš těsné. Předloktí musejí být při pohledu z libovolné strany rovné a dokonale rovnoběžné, suché a pěkně osvalené. Zápěstí se má svou délkou rovnat asi třetině předloktí a má s ním svírat úhel 20-22 stupňů. Příliš strmé postavení záprstí a zápěstí (méně než 20 stupňů) stejně jako příliš měkká hrudní končetina (úhel větší než 22 stupňů) značně snižuje vydatnost pohybu a vytrvalost psa.
Tlapy jsou okrouhlé, dobře uzavřené, s klenutými prsty. Našlapané polštářky jsou pevné, ale ne křehké. Drápy musejí být silné, tmavé barvy.
Pánevní končetiny
Ve výstavním postoji jsou pánevní končetiny lehce posunuty dozadu, při pohledu zezadu jsou rovnoběžné. Stehna a bérce jsou přibližně stejně dlouhé a mají svírat úhel 120 stupňů, stehna jsou silná a dobře osvalená. Hlezenní kloub je mohutně stavěný a pevný, záprstí stojí v pravém úhlu pod hlezenním kloubem.
Tlapy jsou uzavřené, s prsty lehce klenutými, nášlapné polštářky pevné, tmavé barvy, drápy silné, zahnuté a vždy tmavě zbarvené.
Ocas
Dosahuje nejméně k hleznnímu kloubu, nesmí však přesáhnout střed zadní plochy nártu. Na spodní straně má delší ochlupení a pes ho nosí v mírném oblouku, při vzrušení a pohybu je nesen výše, avšak nikdy nad prodlouženou linií hřbetu. Operativní zásahy jsou zakázány.
Pohyb
Německý ovčák je klusák. Končetiny musejí délkou i zaúhlením odpovídat tomuto typu pohybu. Při pohybu nesmí docházet k výkyvjůům hřbetní linie od zádi až k hrudníku a hrudní končetiny nesmějí vybočovat z linie. Mimochod je nežádoucí. Příliš výrazné zaúhlení pánevních končetin snižuje pevnost postoje a vytrvalost, a tím i užitkovost psa. Korektní stavba těla a zaúhlení se projevuje vydatností chodů, dlouhým krokem nízko nad terénem a budí dojem neúnavnosti. S hlavou nataženou dopředu a s lehce vzhůru prohnutým ocasem zachovává německý ovčák v pravidelném a klidném klusu měkce a pružně se pohybující nerušenou hřbetní linii od špiček uší přes krk a hřbet až po konec špičky ocasu.
Osrstění
Kůže musí být přilehlá a nesmí tvořit záhyby.
Správné osrstění německého ovčáka je krátké, tvrdé, s podsadou. Krycí pesíky jsou dostatečně husté, rovné, tvrdé a pevně přilehlé. Na hlavě, zejména uvnitř uší, na přední straně končetin, na tlapách a prstech jsou krátké, na krku je ssrst delší a bohatší. Zadní strana končetin má prodlouženou srst až po záprstí nebo hlezenní kloub. Na zadní straně stehen tvoří přiměřeně husté, kratší kalhoty.
Zbarvení
Černé s odznaky rudohnědými, hnědými, žlutými až světle žlutošedými. Černé nebo jednobarevně šedé s tmavším stínováním. Černé sedlo a maska. Nenápadné drobné bílé odznaky na hrudi stejně jako příliš světlé vnitřní strany končetin jsou přípustné, ale nežádoucí. Nos musí být u všech barevných rázů černý. Chybějící maska, světlé až dravčí oči a příliš světlé až bílé odznaky na hrudi a vnitřní straně nohou, světlé drápy a červená špička ocasu prozrazují celkově slabý vývoj pigmentu. Podsada mívá světlejší šedý odstín. Bílá barva je nepřípustná.
Vady
Každá odchylka od výše uvedeného se hodnotí jako chyba, přičemž se posuzuje stupeň odchylky od standardu. Projevuje se na ocenění.
VÁŽNÉ VADY:
Odchylky od požadovaných plemenných znaků, které ovlivňují použitelnost psa.
Vady uší:
Uši po stranách příliš hluboko nasazené, klopené nebo trvale špatně nesené uši, nepevné boltce.
Výrazný nedostatek pigmentu.
Nevyhovující stavba těla.
Vady chrupu:
všechny odchylky od nůžkového skusu a zubního vzorce, ačkoliv nemusí jít vždy o vyslovené vady.
VADY PODMIŇUJÍCÍ VYŘAZENÍ Z CHOVU
- Povahově slabí, kousaví a nervózní psi
- Psi prokazatelně obtížní, nezvladatelní
- Monorchidi a kryptorchidi včetně psů se zřetelně nepravidelně vyvinutými tzv.zakrnělými varlaty.
- Psi s výraznými vadami uší nebo ocasu
- Psi znetvoření
- Psi s vadami zubů, pokud jim chybí: jeden premolár P3 a jeden další zub, nebo jeden špičák, jeden premolár P4 nebo jeden premolár P1 nebo dva nebo tři a více zubů.
- Psi s vadami čelistí: podkus široký 2 mm a více, předkus, vybočování řezáků.
- Psi nesplňující předepsanou výšku o více než 1 cm pod nebo nad stanovenou hranicí.
- Albinismus
- Bílá barva srsti i při tmavých očí a drápech
- Delší otevřená srst (dlouhá, měkká, nepřiléhavá krycí srst s podsadou, praporce na uších a končetinách, huňaté kalhoty a ocas s vlajkou naspodu)
- Dlouhá srst (dlouhá, měkká krycí srst bez podsady i ve středu hřbetu rozdělená pěšinkou, s praporci na uších a běžích a na ocase).
Poznámka
Samci musejí mít obě normálně vyvinutá varlata zřetelně viditelná, zcela sestouplá v šourku.